» ความรู้ทั่วไป

    1. การเติมน้ำกรด
        1.1. ใส่น้ำกรดลงในทุกช่องของแบตเตอรี่จนถึงระดับ upper
        1.2. ตั้งแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในร่มประมาณครึ่งชั่วโมง เพื่อให้น้ำกรดซึมเข้าแผ่นธาตุ
        1.3. ถ้าน้ำกรดลดลงให้เติมน้ำกรดอีกครั้งจนถึงระดับ upper

   2. การติดตั้งแบตเตอรี่
        2.1. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมติดตั้ง
        2.2. ทำความสะอาดขั้วสายไฟก่อนติดตั้ง
        2.3. ต่อสายไฟเข้าที่ขั้วบวกก่อนแล้วจึงต่อขั้วลบ
        2.4. เช็คสายไฟที่ขั้วทั้งสองว่าต่อแน่นไม่หลวม

   3. ข้อควรระวัง
       3.1. ห้ามต่อขั้วสลับกันโดยเด็ดขาด
       3.2. ห้ามวางแบตเตอรี่ในอุณหภูมิสูงเกิน 27-30 องศา
       3.3. ห้ามใช้กระแสในการอัดประจุเกินกว่าข้อกำหนดที่ผู้ผลิตวางไว้
       3.4. ควรมีการประจุไฟใหม่ทุกๆ 3 เดือน ในกรณีเก็บไว้นาน
       3.5. ควรมีการอัดประจุทันทีเมื่อมีการใช้กระแสจากแบตเตอรี่ ไม่ควรทิ้งเป็นเวลานานอาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อมได้
   


 


 
   
   

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีโสภณเทรดดิ้ง
เลขที่ 14 ซอยลาซาล 41 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel : 02399-2186  Fax : 0-2399-2187
E-mail :
srisophontrading@hotmail.com, info@sptbattery.com
                      
Current Pageid = 13