» ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

     หจก. ศรีโสภณเทรดดิ้ง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำและแบตเตอรี่แห้งสำหรับรถยนต์,แบตเตอรี่แสงสว่าง/จับสัตว์, และแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟ ภายใต้เครื่องหมายสินค้า YASAI,YAWATA,SUNNYWAY,VENON

     ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีทีมวิจัยของบริษัทฯได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคุมดูแลการผลิตทุกขั้นตอนด้วยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกจากโรงงานมีคุณสมบัติที่ดีทนทานกับการใช้งาน มาตรฐานระดับแนวหน้าในราคายุติธรรม

   ปัจจุบัน หจก.ศรีโสภณเทรดดิ้ง มีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของโรงงานและให้สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

» วิสัยทัศน์

      ปัจจุบัน หจก.ศรีโสภณเทรดดิ้ง มุ่งมั่นที่ตะสร้าง พัฒนา ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 

ผลิตภัณฑ์ : แบตเตอรี่น้ำและแบตเตอรี่แห้งสำหรับรถจักยานยนต์, แบตเตอรี่แสงสว่าง/จับสัตว์, และแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟ

ตัวแทนจำหน่าย :
บริษัทฯ มีตัวแทนจำหน่าย ที่มีประสบการณ์หลายรายทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
 
       แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีโสภณเทรดดิ้ง
เลขที่ 14 ซอยลาซาล 41 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel : 02399-2186  Fax : 0-2399-2187
E-mail :
srisophontrading@hotmail.com, info@sptbattery.com
                      
Current Pageid = 2